//naše hřiště//přihlásit se//pokec//hlasujte//aktuální//počasí//black list//bazar//CO2/vzduch//tajné//

 

Pravidla - prosíme o dodržování 

Bezpečnost:

1. Úsťová rychlost max: 300 fps        proč?  Čti zde  

2. Mimo herní pole se každý pohybuje jen se zajištěnou zbraní

3. Mimo herní pole je zbraň vždy hlavní k zemi

4. Mimo herní pole je zakázáno mířit na ostatní účastníky i nenabitou zbraní bez hnacího média (CO2, vzduch atd.)

5. V herním poli je přísně zakázáno sundat si ochrannou masku (v případě silného zamlžení či jiné komplikace postižený se hlásí jako zasažený a s maskou odchází na mrtvoliště)

6. Pokud v herním poli je viděna nehrající osoba, každý z hrajících i nehrajících hráčů musí osobu  neprodleně ohlásit a pozastavit hru dokud osoba neopustí herní prostor. Během této doby je zakázáno hráčům měnit své pozice, dobíjet munici atd. (hlášení ostatním spočívá v hlasitém řvaní třeba civil, tak, aby se to dozvědělo co nejvíce hráčů, ti samozřejmě předají zprávu dál podobným stylem)

Nedoporučujeme hrát bez rukavic a s odhaleným krkem (vysoký límec, šála)

Pravidla hry:

1. Hraje se na zásah (né na barvu) kamkoli či do čehokoli (lahev, zbraň, náhradní sumky atd) odraz od země či ostřik od stromu neplatí.

2. Každý zásah se hlásí křikem mám, zásah či podobně a okamžitým zvednutím ruky, nejlépe i se zbraní.

3. Zásah v budově se hlásí stejným postupem jako v bodě 2. + při odchodu z místností a opouštění budovy doporučujeme křičet mám jdu ven dokud nebudete mimo budovu.

4. Zasažený hráč opouští co nejrychleji herní prostor a to tak, aby co pokud nejméně překážel hrajícím hráčům.

5. Pokud zasažený hráč při svém odchodu začne překážet hře, je zakázáno hrajícím hráčům pokračovat ve hře, než zasažený hráč místo upustí. Což zejména znamená, že hráč nemění polohu, nenabíjí zbraň atd.

6. Jasně zasažený hráč, který neví o zásahu je hlasitě upozorněn střílejícím hráčem bez jakýchkoli zbytečných emocí.

7. Jasně nepřiznaný zásah si bez emocí vyřeší hráči na místě a podvádějícího hráče nahlásí při následující přestávce mezi hrami ostatním hráčům.

8. Je zakázáno používat překážky jako štíty.

9. Je zakázáno používat výbušnou pyrotechniku (petardy atd.), dýmovnice lze používat, pokud není naprosté sucho. Za každou dýmovnici si každý kdo ji zapálí nese odpovědnost i za případné vzniklé škody.

10. Cholerické či jakékoli nevhodné chování znamená STOP hraní s naším týmem. (pokud nejde o šarvátky mezi kamarády, které nejsou vážně myšleny)

11. Je zakázán jakýkoli fyzický kontakt a používat během hry nože, bodáky a podobné nebezpečné zbraně či nástroje

12. V případě, že se hráč dostane k druhému hráči hodně blízko a byl by to jasný zásah, hráč na blízko nestřílí, ale jen zařve máš či podobně. Hráč odchází jako zasažený.

Pravidla lze upravit dle dohody na hřišti kromě úsťové rychlosti.

Chceme hrát ferplay a proto hráče dělíme tak, že déle hrající hráče rozdělíme do dvou týmů a k nim poctivě rozdělíme hráče, hrající kratší dobu, ať si to lépe užijí.

Hlavně nezapomeňte na jednu věc a to, že se jdeme všichni bavit.